Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez Pampa Shop. Na tej stronie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Pampa Shop. Sklep z pampasami

oferuje tę witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.

Odwiedzając tę ​​stronę i/lub kupując jeden z naszych produktów, angażujesz się w naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków („Ogólne warunki sprzedaży”, „Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania”, „Warunki”) , w tym wszelkie dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub do których prowadzą hiperłącza. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej witryny, w tym między innymi do użytkowników przeglądających witrynę, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży i użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części tej witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskiwać dostępu do strony internetowej ani korzystać z oferowanych w niej usług. Jeżeli niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania.

Wszystkie nowe funkcjonalności i wszystkie nowe narzędzia, które zostaną dodane później do tego sklepu, również będą podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży i Użytkowania. W każdej chwili na tej stronie można zapoznać się z najnowszą wersją Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony, aby zobaczyć, czy nie wprowadzono żadnych zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.


ARTYKUŁ 1 – WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletniość w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraziłeś zgodę na zezwolenie jakiejkolwiek osobie niepełnoletniej pod twoją opieką na korzystać z tej witryny.

Używanie naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów jest zabronione, a podczas korzystania z Usługi nie wolno Ci również naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Jakiekolwiek naruszenie lub naruszenie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.


ARTYKUŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług dowolnej osobie w dowolnym czasie iz dowolnego powodu.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o Twojej karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej, co obejmuje (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji w sieci.

Zgadzasz się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi lub korzystania z Usługi, ani dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez uprzedniej pisemnej zgody od nas.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone dla Twojej wygody i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.


ARTYKUŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALIZACJA INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być jedynym źródłem informacji do podejmowania decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z bardziej dokładnymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli zdecydujesz się polegać na treściach prezentowanych na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.

Ta witryna może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Te wcześniejsze informacje, ze względu na swój charakter, nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.


ARTYKUŁ 4 – ZMIANY USŁUG I CENNIKÓW

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (oraz dowolnej części lub zawartości Usługi) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


ARTYKUŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online na naszej stronie internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze komputera będą dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie w dowolnym regionie geograficznym lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty usług lub produktów prezentowane na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów, które uzyskałeś lub kupiłeś, spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.


ARTYKUŁ 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, zmniejszyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub z tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy zmienimy zamówienie lub je anulujemy, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z Tobą pod adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu mogą wyglądać na pochodzące od handlowców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień złożonych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.


ARTYKUŁ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie mamy na nie wpływu.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z lub związanej z korzystaniem z tych opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jeśli korzystasz z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny, robisz to na własne ryzyko i według własnego uznania oraz powinieneś zapoznać się z warunkami, na jakich takie narzędzia są oferowane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub nowe funkcje w naszej witrynie (w tym nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcjonalności i te nowe usługi będą również podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży i Użytkowania.


ARTYKUŁ 8 – LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania ani oceniania treści ani dokładności takich witryn i nie gwarantujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, strony internetowe, produkty, usługi lub inne materiały dostępne w tych witrynach osób trzecich lub za ich pośrednictwem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z tymi stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich oraz upewnienie się, że są one zrozumiałe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące takich produktów stron trzecich należy kierować do takich stron trzecich.


ARTYKUŁ 9 – UWAGI, SUGESTIE I INNE PROPOZYCJE UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone treści (na przykład w celu wzięcia udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne elementy, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą , lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), przyznajesz nam prawo przez cały czas i bez ograniczeń do edytowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania , tłumaczenia i innego wykorzystywania w dowolnych mediach wszelkich komentarzy, które do nas wysyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) wypłacić komukolwiek odszkodowanie za wszelkie przekazane komentarze; (3) odpowiadać na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, obraźliwe, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub które naruszają jakiekolwiek prawa własności lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania.

Zgadzasz się pisać komentarze, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, zarejestrowanych znaków towarowych, poufności, osobowości lub innych praw osobistych lub majątkowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierać żadnych niezgodnych z prawem, zniesławiających, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek innej powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś, kim nie jesteś, ani próbować wprowadzać nas i/lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie publikowane komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.


ARTYKUŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przesyłanie danych osobowych do naszego sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby zobaczyć naszą Politykę prywatności.


ARTYKUŁ 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, terminów dostaw i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości, pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek innej powiązanej stronie internetowej są niedokładne, i to w dowolnym momencie i bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy polegać na żadnej ustalonej dacie aktualizacji lub odświeżenia w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, aby stwierdzić, że informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.ARTYKUŁ 12 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIA

Oprócz zakazów określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania, zabronione jest korzystanie ze strony lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do dokonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek rozporządzeń regionalnych lub międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad lub przepisów; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa osób trzecich; (e) nękać, wykorzystywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub mógłby zostać wykorzystany w sposób, który zaburza funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek innej powiązanej, niezależnej strony internetowej lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamować, wyłudzać informacje, przejmować kontrolę nad domeną, wyłudzać informacje, przeglądać, eksplorować lub skanować sieć (lub inne zasoby); (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa naszej Usługi, dowolnej innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie jakichkolwiek zabronionych zastosowań.


ARTYKUŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej) udostępniane do użytku użytkownika na zasadzie „taki, jaki jest” i „w miarę dostępności”, bez reprezentacji, bez gwarancji i bez jakichkolwiek warunków , wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.

Pampa Shop , nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia ani bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe szkody. , karne, wszelkiego rodzaju szkody specjalne lub wtórne, w tym między innymi utracone zyski, przychody, oszczędności, dane, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (nawet w wyniku zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi lub produktu z tej Usługi, ani z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia wszelkiego rodzaju wynikające z korzystania z Usługi lub jakiekolwiek treści (lub produktu) zamieszczonych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostałeś poinformowany o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.ARTYKUŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Pampa Shop, naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, poniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub wynikających z naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.


ARTYKUŁ 15 – ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy postanowienie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to może być mimo to stosowane w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, a część niemająca zastosowania należy uznać za oddzieloną od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania, to odłączenie nie ma wpływu na ważność i stosowalność wszystkich pozostałych postanowień.


ARTYKUŁ 16 – ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub nie. Możesz wypowiedzieć niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli uznamy, według własnego uznania, że ​​nie spełniasz warunków lub jeśli podejrzewamy, że nie jesteś w stanie przestrzegać warunków niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia z góry i pozostaniesz odpowiedzialny za wszelkie kwoty należne do daty rozwiązania włącznie i/lub możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).


ARTYKUŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Jakiekolwiek zaniechanie z naszej strony wykonania lub zastosowania jakiegokolwiek prawa lub jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania nie powinno stanowić zrzeczenia się tego prawa lub tego postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług lub wszelkie inne zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość porozumienia i umowy między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelką komunikację, propozycje i wszystkie umowy , wcześniejsze i równoczesne, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania).

Wszelkie niejasności co do interpretacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania nie powinny być interpretowane na niekorzyść autora.


ARTYKUŁ 18 – OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania, jak również wszelkie inne odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu obowiązującemu w .


ARTYKUŁ 19 – ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

W każdej chwili na tej stronie można zapoznać się z najnowszą wersją Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne odwiedzanie naszej witryny w celu sprawdzenia, czy nie wprowadzono żadnych zmian. Dalsze korzystanie z naszej witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach sprzedaży i użytkowania oznacza akceptację tych zmian.


ARTYKUŁ 20 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania należy kierować do nas na adres contact@pampa-decoration.fr